information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Inbjudan till event: EU-finansiering för klimatinsatser

Inbjudan vänder sig till Stockholmregionens aktörer:

som vill främja cirkulär ekonomi:
offentliga organisationer, akademin, företagsnoder, samverkansplattformar, med flera

 som har kompetensbehov för klimatomställning: bransch-, arbetsgivar-, medlemsorganisationer eller organisationer med minst 25 anställda från offentlig, privat eller idéburen sektor, med flera

Vill din organisation genomföra insatser för att främja den cirkulära ekonomin i Stockholmsregionen? Nu finns det möjlighet att söka EU-finansiering från Europeiska Regionalfonden (ERUF) till projekt för att öka cirkulariteten, främja resurs- och energieffektivisering, minska mängden avfall eller främja cirkulära produktionsprocesser.

Vill din organisation identifiera kompetens- eller rekryteringsbehov för klimatomställningen för att nå målen med reduktion av växthusgaser? Nu finns det möjlighet att söka EU-finansiering från Europeiska Socialfonden (ESF+) till förstudier för att utveckla kompetensutvecklings- och rekryteringsplaner eller planera ett större genomförandeprojekt.

Har din organisation idéer eller vill du diskutera med andra om hur dessa utlysningar om EU-finansiering kan användas för att ta an oss nämnda klimatutmaningar utifrån Stockholmsregionens behov? Då är du välkommen att delta i mobiliseringsmötet för klimatinsatser:

Datum: 14 februari 2023

Tid: kl. 14-16

Plats: Svenska ESF-rådet, Västgötagatan 5, Stockholm

Tillväxtverket och Svenska ESF-rådet inleder mötet och berättar mer om de möjligheter som finns för EU-finansiering:

På mötet genomför vi två parallella workshops där du kan bolla idéer med andra och handläggare från Tillväxtverket eller Svenska ESF-rådet för att diskutera möjligheter till EU-finansiering för klimatinsatser som passar utlysningarna.

Eventet anordnas i samverkan med Region Stockholm, Länsstyrelsen Stockholm och Tillväxtverket.

Anmäl dig här senast den 10 februari:

Sista anmälningsdatum har passerats för detta event.

Välkommen till eventet: EU-finansiering för klimatinsatser

Tid: tisdag 14 februari kl. 14:00–16:00

Sista anmälningsdatum: 2023-02-10

Antal anmälda deltagare: 27