Informationsmöte om projektfinansiering i Norrbotten och Västerbotten

Har du idéer om hur ni kan förbättra förutsättningar för arbetslösa eller bygga nya strukturer och sätt att samverka på i Norrbotten och Västerbotten? Letar ni projektfinansiering?

Då är ni välkomna till en digital informationsträff tillsammans med Svenska ESF-rådet och Region Norrbotten och Region Västerbotten. Vi kommer att informera om möjligheterna till att söka EU-finansiering och statliga medel för regionala utvecklingsinsatser.

Svenska ESF-rådet i Övre Norrland har just nu öppet tre utlysningar där det finns möjlighet att söka EU-finansiering till projekt som avser öka kapaciteten i den glesa geografin eller bedriva insatser till individer som befinner sig långt från arbetsmarknaden. I samband med detta finns det även möjlighet att ansöka om medfinansiering från Region Norrbotten eller Region Västerbotten.

Välkomna!

Vid frågor eller funderingar kan ni kontakta ovrenorrland@esf.se.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
GDPR
Dina personuppgifter kommer endast att användas för kommunikation om evenemanget och raderas när evenemanget är över. Mer information om hur Svenska ESF-rådet behandlar personuppgifter, vilka rättigheter registrerad har, kontaktuppgifter till dataskyddsombudet samt möjlighet att klaga till IMY (Integritetsskyddsmyndigheten) hittar du på vår GDPR-sida.

Tid: tisdag 18 juni kl. 13:00–15:00

Region: Övre Norrland

Plats: Digitalt

Sista anmälningsdatum: 2024-06-17

Antal anmälda: 3