Fördjupad informationsträff – kompetensutveckling i Stockholm

Välkommen till en fördjupad informationsträff om våra två utlysningar inom programområde A1.

Informationsträffen hålls digitalt den 29 augusti kl. 10.00-12.00.

Kompetensutveckling i Stockholmsregionen HT 2024” – Medel utlyses för projekt som syftar till att säkra individens livslånga lärande samt arbetsplatsernas långsiktiga kompetensförsörjning.

Förstudie Kompetensutveckling i Stockholmsregionen HT 2024” – Medel utlyses till förstudier som kan leda till väl underbyggda ansökningar för kompetensutvecklingsprojekt.

Utlysningarna är öppna från den 24 juni till den 23 september.

Under mötet kommer vi att berätta om utlysningarna och ge praktisk information och tips för er som planerar att ansöka.

Anmäl dig via formuläret nedan, senast den 27 augusti. De anmälda får möteslänken dagen innan mötet.

Till anmälningsformuläret.

Välkommen till en fördjupad informationsträff om våra två utlysningar inom programområde A1

Tid: torsdag 29 augusti kl. 10:00–12:00

Region: Stockholm

Plats: Digitalt