Finansieringsmöjligheter inom ESF+ Östersund

Region Jämtland Härjedalen bjuder in alla intresserade till en förmiddag i vardera region där vi diskuterar finansieringsmöjligheter för regionala projekt i Mellersta Norrland.

Program:
9.00-9.30 Regionen välkomnar
– Det regionala utvecklingsansvaret
– Regionala utvecklingsstrategin och smart specialisering
– Finansiering

9.30-10.00 Tillväxtverket
– Kunskap, nätverk och finansiering
– ERUF-finansieringen
– Att bygga en ERUF-ansökan

10.00-10.30 Europeiska Socialfonden (ESF)
– Kunskap, nätverk och finansiering
– ESF-finansieringen
– Att bygga en ESF-ansökan

Fika

11.00-12.00
Mingla med Region Jämtland Härjedalen, Tillväxtverket och ESF för att bolla tidiga projektidéer, boka tider för individuella projektidémöten, fråga om finansiering etc.

Varmt välkomna!

Anmälan görs till malin.nyqvistljungberg@regionjh.se senast fredag 17 mars.

Tid: torsdag 23 mars kl. 09:00–12:00

Region: Mellersta Norrland