Effektutvärdering av Socialfonden 2014-2020 i Östra Mellansverige

Sweco har haft i uppdrag av Svenska ESF-rådet att genomföra effektutvärderingen av det nationella socialfondsprogrammet programperioden 2014–2020.

Utvärderingen har fokuserat på programmets måluppfyllelse och effekter liksom dess effektivitet och relevans. Utvärderingen har haft ett ansvarsutkrävande såväl som ett lärande perspektiv, det senare med syftet att bidra till viktiga lärdomar inför nästa programperiod och genomförandet av ESF+.

Sweco kommer att hålla en presentation av denna effektutvärdering med fokus på regionerna i Östra Mellansverige vilka är Örebro, Uppsala, Sörmland, Östergötland och Västmanland.

Vi kommer att titta närmare på hur det har gått gällande implementeringsrelaterade frågor och genomförandefrågor som; vilka organisationer som beviljats medel, vilka organisationer som har samverkat i projekt och vilka målgrupper projekten har arbetat med?

Klicka på länken och läs mer: Effektutvärdering Socialfonden 2014-2020

Sista anmälningsdag 23 november 2021.

Har du frågor kontakta: camilla.citren-anderson@esf.se

Varmt välkommen med din anmälan!

Sista anmälningsdatum har passerats för detta event.

Tid: onsdag 24 november kl. 10:00–12:00

Sista anmälningsdatum: 2021-11-23

Antal anmälda deltagare: 185