Digitalt möte om EU:s strategi för Östersjösamverkan

Välkommen till möte med Östersjönätverket!

Föreningen Norden bjuder tillsammans med representanter från Svenska ESF-rådet, Tillväxtverket, Jordbruksverket, Svenska Institutet samt Universitets- och högskolerådet in till ett digitalt möte om EU:s strategi för Östersjösamverkan.

Målgruppen för mötet är myndigheter med Regeringsuppdrag att stödja genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen men även andra myndigheter och organisationer med intresse för gemensam strategisk utveckling i Östersjöregionen.

Med anledning av det kommande svenska ordförandeskapet i EU:s strategi för Östersjöregionen kommer mötet att ge en introduktion av tre policyområden inom strategin samt information om möjligheter till stöd för transnationellt samarbete inom de nya strukturfondsprogrammen.

Välkommen med din anmälan senast den 28 mars.

Länk till anmälan finns här.

Tid: torsdag 7 april kl. 13:00–16:00

Plats: Digitalt