Digitalt informationsmöte React-EU

Välkomna till ett informationsmöte om utlysning 2021/00124 – React-EU – insatser för arbetslösa till följd av pandemin.

Den 12 april bjuder Svenska ESF-rådet in till en digital informationsträff där du har möjlighet att ställa frågor kring utlysningen på 450 miljoner.

-Vi bjuder in till den här informationsträffen då vi vet av erfarenhet att det blir många frågor i samband med utlysningar, säger Annette Saväng, chef för region nord som samordnat utlysningen.

Kommissionens initiativ React- EU bistår med 2,6 miljarder i riktade insatser till arbetslösa i pandemins spår. Svenska ESF-rådet lyser ut 650 miljoner av dessa i öppna nationella utlysningar och resterande är dedikerade till Arbetsförmedlingen.

Den första utlysningen öppnade den 29 mars och målgruppen är arbetslösa som behöver insatser för att snabbt komma i arbete, för att undvika att hamna i långtidsarbetslöshet på grund av coronapandemin.

Anmälan

Anmälan är stängd.

 

Tid: måndag 12 april kl. 16:00–17:00