Digitalt informationsmöte React-EU

Välkomna till ett informationsmöte om utlysning React-EU – insatser för arbetslösa till följd av pandemin. Utlysningen öppnar 16 augusti.

Den 26 augusti bjuder Svenska ESF-rådet in till en digital informationsträff där du har möjlighet att ställa frågor kring utlysningen på 450 miljoner.

Kommissionens initiativ React- EU bistår med 2,6 miljarder i riktade insatser till arbetslösa i pandemins spår. Svenska ESF-rådet lyser ut 650 miljoner av dessa i öppna nationella utlysningar och resterande är dedikerade till Arbetsförmedlingen.

Den första utlysningen öppnar den 16 augusti och målgruppen är arbetslösa som behöver insatser för att snabbt komma i arbete, för att undvika att hamna i långtidsarbetslöshet på grund av coronapandemin.

 

Sista anmälningsdatum har passerats för detta event.

Tid: torsdag 26 augusti kl. 15:00–16:00

Sista anmälningsdatum: 2021-08-25

Antal anmälda deltagare: 231