Digitalt informationsmöte om utlysningen POA1- Kompetenslyft psykisk hälsa och psykisk ohälsa

Välkommen att delta i ett digitalt informationstillfälle gällande den nationella utlysningen POA1- Kompetenslyft psykisk hälsa och psykisk ohälsa – stöd till ökad kunskap och samverkan.

Vi kommer under informationsmötet att berätta mer om utlysningen och dess inriktning. Det finns även tillfälle att ställa generella frågor.

Varmt välkomna!

Länk till informationsmötet

Microsoft Teams-möte

Anslut från datorn, mobilappen eller rumenheten

Klicka här för att ansluta till mötet

Mötes-ID: 360 595 578 225
Lösenord: 3taPXX

Ladda ned Teams | Anslut på webben

Anslut med en videokonferensenhet

esf@m.webex.com

videokonferens-ID: 127 823 883 3

Alternativa VTC-instruktioner

Digitalt informationstillfälle om utlysningen POA1- Kompetenslyft psykisk hälsa och psykisk ohälsa

Vi kommer under informationsmötet att berätta mer om utlysningen och dess inriktning. Det finns även tillfälle att ställa generella frågor.

Tid: tisdag 31 oktober kl. 10:00–11:30

Plats: Digitalt

Antal anmälda deltagare: 27