Digitalt informations- och inspirationsmöte gällande utlysning React-EU 2

Svenska ESF-rådet i Östra Mellansverige bjuder in till ett informations- och inspirationsmöte i samband med den nya React-EU utlysningen – insatser för arbetslösa under pandemin 2

Datum: 20 december 2021
Tid. 15.00-16.30
Ingen anmälan behövs utan klicka på länken nedan för att delta på mötet.
Länk till mötet

Agenda

Information om React utlysningen
Svenska ESF-rådet i Östra Mellansverige informerar om den nya React-EU utlysningen

Inspiration 3 beviljade projekt
Ca 10 minuters presentationer från projekt som beviljats medel från den tidigare React-EU utlysningen

Idéer till ansökningar
Tillfälle för mötesdeltagare att lyfta och bolla eventuella idéer för kommande projektansökningar.

Utlysning React – insatser för arbetslösa under pandemin 2

Vid eventuella frågor kontakta Camilla.Citrén-Anderson@esf.se

Välkomna!

 

 

Tid: måndag 20 december kl. 15:00–16:30