Slutkonferens för projektet Yrkesväg Värmland

Länsstyrelsen har drivit projektet där 8 värmländska kommuner har samverkat för att utveckla arbetslivsorienterande och yrkesintegrerade utbildningsinsatser inom vuxenutbildningen i samarbete med kommunernas arbetsmarknads- och integrationsverksamheter.

Med ett regionalt lärande, samarbete och samverkan som grund har nya och bestående utbildningsinsatser och samverkansstrukturer utvecklas i projektet i syfte att bidra till att korta vägen till arbetsmarknaden för utrikes födda kvinnor och män.

Projektet bjuder nu in till en slutkonferens för att berätta som vilka lärdomar och erfarenheter de har samlat.

Läs mer om projektet här.

För mer information och anmälan, klicka här.

Tid: fredag 20 maj kl. 08:30–12:00

Plats: Digitalt