Digital informationsträff om utlysningar i Norra Mellansverige

Den 18 januari bjuder Svenska ESF-rådet i Norra Mellansverige in till en digital informationsträff kring två aktuella utlysningar i regionen. Utlysningarna är öppna för ansökan mellan den 16 januari och den 3 april 2023 och riktar sig till organisationer inom Gävleborg, Dalarna och Värmland.

Programområde A1, Främja livslångt lärande: Utlysning riktad mot samordningsförbunden med samverkande medlemsorganisationer för att utveckla och effektivisera dem i deras uppdrag och därigenom främja stödet till de individer de arbetar gemensamt med.

Möjliga stödsökanden: Samordningsförbunden med samverkande medlemsorganisationer eller organisationer som verkar på samordningsförbundens uppdrag.

Programområde A2, Uppmuntra till aktiv inkludering: Utlysningen är riktad mot unga som varken arbetar eller studerar mellan 16-29 år (UVAS).

Möjliga stödsökanden: Privata och offentliga aktörer samt aktörer från idéburen sektor.

Varmt välkommen med din anmälan!

Har du frågor kontakta: norramellansverige@esf.se

 

Tid: onsdag 18 januari kl. 10:00–11:30

Plats: Digitalt