Digital informationsträff om kommande utlysningar inom Norra Mellansverige

Välkommen på en digital informationsträff om våra kommande utlysningar!

Just nu arbetar vi med två utlysningar som planeras att öppna den 16 januari 2024. Vi bjuder in till ett möte för att berätta mer om syftet med utlysningarna, om inriktningar och möjliga insatser i projekt.

Regionalt utvecklingsansvariga från Gävleborg, Dalarna och Värmland deltar.

Utlysningarna

Programområde A1: Kompetensutveckling för anställda inom kommunerna och kompletterande aktörer till kommunerna i syfte att stärka deras ställning på arbetsmarknaden t.ex. genom att främja övergången till fast anställning.

Möjliga stödsökanden: Kommuner eller organisationer som arbetar på kommunernas uppdrag.

Programområde A2: Stöd till arbetslösa i försörjningsstöd som Arbetsförmedlingen har konstaterat att de inte når med sina insatser.

Möjliga stödsökanden: Privat/offentliga/civilsamhällesaktörer.

Läs mer om våra kommande utlysningar i utlysningsplanen för 2024-2025 här.

Sista anmälningsdatum har passerats för detta event.

Tid: torsdag 16 november kl. 10:00–11:00

Plats: Digitalt

Sista anmälningsdatum: 2023-11-15

Antal anmälda deltagare: 85