Digital informationsträff om brexitjusteringsreserven, med inriktning kompensationsstöd till andra aktörer än licenshavare.

EU-kommissionen har inrättat brexitjusteringsreserven för att ge stöd till företag, myndigheter samt fiskeri- och vattenbrukssektorn som har drabbats av negativa konsekvenser med anledning av brexit. Stödet ska vara en kompensation för de kostnader som uppstått under perioden 2020–2023.

Nu finns det möjlighet att anmäla sig till en digital informationsträff om den nationella utlysningen inom brexitjusteringsreserven, med inriktning kompensationsstöd till andra aktörer än licenshavare.

Under informationsträffen går vi igenom:

  • Brexitjusteringsreserven
  • Aktuell utlysning
  • Ansökningsprocessen

Vid frågor eller funderingar kontakta brexitjusteringsreserven@esf.se

Välkomna!

Tid: onsdag 17 maj kl. 09:30–10:30

Plats: Digitalt