Digital informationsträff om aktuella utlysningar inom ESF+ Mellersta Norrland

Välkommen på vår digitala informationsträff där vi presenterar våra aktuella utlysningar inom regionen:

  • PO A1: Kompetensutveckling för sysselsatta i Mellersta Norrland. Läs mer här.
  • PO A2: Etablera och inkludera individer till arbetsmarknaden i Mellersta Norrland. Läs mer här.
  • PO D: Förstudie – Öka kapaciteten i Mellersta Norrlands glesa geografi. Läs mer här.
  • PO D: Genomförande – Öka kapaciteten i Mellersta Norrlands glesa geografi. Läs mer här.
  • Medfinansiering genom 1:1-medel

Länk till Teams-mötet:

Klicka här för att ansluta till mötet

Mötes-ID: 396 052 288 943
Lösenord: ypDUcN

Anmäl dig här:

Sista anmälningsdatum har passerats för detta event.

Tid: torsdag 29 juni kl. 10:00–11:00

Plats: Digitalt

Sista anmälningsdatum: 2023-06-28

Antal anmälda deltagare: 25