Digital informationsträff om aktuella utlysningar i Norra Mellansverige

Välkommen på en digital informationsträff om våra aktuella utlysningar!

Vi inleder med en kort presentation av det nya socialfondsprogrammet ESF+ och våra urvalskriterier. Därefter presenterar vi våra två utlysningar:

  • POA1 Kompetensutveckling för yrkesverksamma i små och medelstora företag
  • POA2 Förebygga skolavhopp och hjälpa elever 13-16år att välja rätt utbildning till gymnasiet
Sista anmälningsdatum har passerats för detta event.

Tid: onsdag 7 september kl. 10:00–11:30

Plats: Digitalt

Sista anmälningsdatum: 2022-09-06

Antal anmälda deltagare: 37