Digital informationsträff om aktuella utlysningar ESF+ Mellersta Norrland

Välkommen till en digital informationsträff för dig som är intresserad av att ansöka om stöd.

Presentation av öppna utlysningar i regionen

  • Programområde A1,Kompetensutveckling för sysselsatta i Mellersta Norrland. Belopp: 15 miljoner kronor. Hela utlysningen POA1
  • Programområde A2, Etablera och inkludera individer till arbetsmarknaden i Mellersta NorrlandBelopp:19 miljoner kronor. Hela utlysningen POA2
  • Programområde D, Öka kapaciteten i Mellersta Norrlands glesa geografi. Belopp:71 miljoner kronor. Hela utlysningen POD

Inspiration från ett projekt

Ett ESF-projekt i Mellersta Norrland kommer och berättar.

Medfinansiering

Regionerna kommer och informerar om medfinansiering via 1:1-medel.

Tid: fredag 24 november kl. 09:30–11:00

Plats: Digitalt

Antal anmälda deltagare: 46