information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Care – digitalt informationsmöte

Tisdag den 21 juni klockan 11:00-12:00 anordnar Svenska ESF-rådet ett digitalt informationsmöte om utlysningen Care.

Utlysningen öppnade den 8 juni och riktar sig till kvinnor och män från 18 år som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv till följd av kriget i Ukraina. 2022/00317 – Care – insatser för kvinnor och män från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet

Utlysningen omfattar 435 miljoner kronor och kommer att ligga öppen för ansökningar till årsskiftet. Projektansökningar bereds av Svenska ESF-rådet vartefter de kommer in och det krävs ingen medfinansiering. Projektsökande har möjlighet att söka ersättning för kostnader från och med 24 februari 2022 och projekten ska bedrivas på nationell nivå (av en aktör med projektverksamhet i flera regioner) eller i en enskild region (vars projektverksamhet är avgränsad till Svenska ESF-rådets regionindelning).

Bakgrund

Den 6 april 2022 beslutades Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/562 om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller sammanhållningspolitiska insatser för flyktingar i Europa. Förordningsändringen syftar till att ge flexibilitet inom programmen för perioden 2014–2020 för att hantera migrationsutmaningarna till följd av kriget i Ukraina. Initiativet benämns Care.

Målgruppen för Care är kvinnor och män från 18 år som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv till följd av kriget i Ukraina, befinner sig i Sverige och bedöms vara i behov av insatser för att komma i arbete och bli socialt delaktiga. Målet är arbete alternativt stegförflyttning mot ett arbete eller utbildning. Att stärka sin ställning på den svenska arbetsmarknaden i syfte att så snabbt som möjligt komma i arbete eller utbildning.

Anmälan:

Sista anmälningsdatum har passerats för detta event.

Digitalt informationsmöte om Care

Tid: tisdag 21 juni kl. 11:00–12:00

Plats: Digitalt

Sista anmälningsdatum: 2022-06-20

Antal anmälda deltagare: 0