Aktuell utlysning inom kompetensutveckling A1 – digital informationsträff

Välkommen på en digital informationsträff om vår aktuella utlysning inom programområde A1

Kompetensutveckling för anställda inom kommuner och privata utförare av kommunal verksamhet i syfte att stärka deras ställning på arbetsmarknaden

Utlysningen är öppen mellan den 22 januari och den 3 april 2024.

Utlyst belopp: 65 miljoner kr

Läs mer om utlysningen här

Innehåll

Information om utlysningens bakgrund, inriktning, målgrupp och förväntade resultat.

Handledning för att ansöka som medel inom ESF+, om ansökningskrav, budget och hur det fungerar att skicka in en ansökan i Projektrummet+.

Länk till Teams, klicka här.

Sista anmälningsdatum har passerats för detta event.

Tid: onsdag 24 januari kl. 10:00–12:00

Plats: Digitalt

Sista anmälningsdatum: 2024-01-23

Antal anmälda deltagare: 38