Sju år med Socialfonden: ”Vi ska förändra arbetsmarknaden – gjorde vi det?”

Välkomna till en digital konferens där vi blickar tillbaka på de senaste sju åren med Socialfonden (programperioden 2014-2020). Vi kommer att dela med oss av erfarenheter från projektägare såväl som inspel från den egna organisationen via våra regionchefer.

Konferensen öppnas med en välkomsthälsning från arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och inleds av generaldirektör Håkan Forsberg. Praktiska exempel varvas med reflektioner från effektutvärderingen av Socialfondsprogrammet 2014-2020 och sätts i kontext av de samhällsutmaningar vi stått inför. Vi tar också upp medskick inför nästa programperiod.

Följ konferensen här

Program:

9.00 Konferensen öppnas. Generaldirektör Håkan Forsberg, moderator Nedjma Chaouche, arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

9.15 Så här gjorde vi. Åza Rydén, regionchef syd Svenska ESF-rådet, Magnus Stridh, regionchef mitt Svenska ESF-rådet, Annette Saväng, regionchef nord Svenska ESF-rådet, Jens Löf, enhetschef nationella enheten Svenska ESF-rådet.

10.20 Paus

10.30 Återkoppling på effektutvärderingen av programperioden – detta tar vi med oss! Maria Rönnbäck, programchef Svenska ESF-rådet.

10.50 Medskick och lärdomar från en klusterutvärdering om projekt som fokuserat på UVAS (unga som varken arbetar eller studerar). Joakim Tranquist, Tranquist utvärdering

11.05 Dialog med projektägare och intressenter. Teknikföretagen, IF Metall, Svenska Fotbollförbundet, SKR samt IFAU.

11.45 Avslut och framåtblick. Håkan Forsberg, generaldirektör.

Följ konferensen här

Sista anmälningsdatum har passerats för detta event.

Tid: tisdag 7 december kl. 09:00–12:00

Sista anmälningsdatum: 2021-12-05

Antal anmälda deltagare: 0