MatchIT Hearing

Så hoppade vi över kompetensgapet – välkommen till en hearing om vägar till jobb för nyanlända akademiker.

Kompetensförsörjningen är en ödesfråga för Sverige. Vi behöver göra mer för att säkra att våra företag kan växa och skapa tillväxt. Vi har inte råd att låta kompetens gå outnyttjad.

Nyanlända akademiker är en stor resurs, men endast 15 procent har relevanta arbeten efter 10 år i Sverige. För att brygga över detta gap har projektet MatchIT, med stöd från Europeiska socialfonden, utvecklat en metod som på mindre än ett år fått över hälften av deltagarna i jobb där deras kompetens fullt ut tas till vara.

PROGRAM

Moderator: Kattis Ahlström

12.50 -13:00 Check-in

13:00 – 13:10 Välkommen

  • Mia Rolf, CEO, Ideon Science Park
  • Anders Elmevik, Näringslivsutvecklare, Region Skåne

13:10 – 13:35 Presentation av MatchIT-projektet

– Olga Szczepankiewicz, Projektledare MatchIT, Region Skåne

13:35 -14:25 Paneldebatt om hinder och möjligheter för nya innovativa utbildningsinsatser på högskolenivå.

  • Roger Mörtvik, Statssekreterare Arbetsmarknadsdepartementet
  • Anna Jähnke, Ordförande Regionala Utvecklingsnämnden, Region Skåne
  • Bo-Anders Jönsson, f.d Vicerektor, Lunds universitet
  • Cecilia Christersson, Vicerektor Malmö universitet
  • Per Tryding, Vice Ordförande, Sydsvenska Handelskammaren
  • Mona Mårtensson, Biträdande Regionschef, Arbetsförmedlingen

14:25-14:30 Avslutning

För anmälan och mer information klicka här

Tid: fredag 29 januari kl. 13:00–14:30