information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

25 november 2021: Slutkonferens för ESF-projektet BOSS

Den 25 november är det dags att sammanfatta nästan fyra års arbete med utveckling och kvalitetssäkring av bransch-kvalifikationer och valideringsmodeller inom ramen för ESF-projektet BOSS
(Branschvalidering – Operativ och Strategisk Samverkan).

Förutom slutkonferensen för BOSS på förmiddagen finns det möjlighet att delta i ytterligare en digital konferens, om verktyg för effektiv kompetensförsörjning, på eftermiddagen.

Observera att du behöver anmäla dig via två olika länkar om du önskar delta vid båda tillfällena.

Slutkonferens BOSS – förmiddag 25 november

Välkommen att lyssna till erfarenheter från utvecklingsarbetet inom ESF-projektet BOSS. Du bjuds på kunskap och inspiration kring nyttan och värdet av att arbeta systematiskt med att etablera kompetensstandarder för olika yrkesroller och branschvalideringsmodeller.

BOSS har pågått sedan januari 2018 och myndigheten har arbetat tillsammans med ett 20-tal branscher. Projektet har levererat stöd i form av bland annat workshops, digitala verktyg, information, möjlighet till erfarenhetsutbyte och branschanpassat expertstöd.

Utgångspunkten har varit den svenska referensramen för kvalifikationer, SeQF, och ”Standard och riktlinjer för branschvalidering av yrkeskompetens”.

Styrgruppen för BOSS har utgjorts av representanter från Arbetsförmedlingen, Skolverket, Universitets- och högskolerådet, Svenskt Näringsliv, LO och Tillväxtverket.

Målgrupp: Arbetsgivare, fack, branschorganisationer, omställningsorganisationer, utbildningsaktörer, myndigheter, samt intressenter med ansvar och intresse för frågor kopplat till kompetensförsörjning och näringslivets konkurrenskraft.

Datum och tid: torsdag den 25 november kl. 09:30 – 12:00

Plats: Digitalt via webben (Teams Live)

Seminariet spelas in och kommer att publiceras i efterhand på myh.se.

Endast deltagare i studion kommer att höras och synas i bild.

Det kommer gå att ställa frågor i en chatt.

Anmälan till slutkonferensen stänger den 23 november.

http://Anmälan slutkonferens Boss – Förmiddag

Länk till eftermiddagskonferensen skickas till anmälda senast dagen innan konferensen.

Program – Verktyg för effektivare kompetensförsörjning

Moderator: Cinna Adanko (expertkonsult, BOSS)
Presentatörer: Pär Sellberg (ansvarig för branschvalidering, MYH) samt Björn Dufva Hellsten, Thomas Petersson och Torbjörn Mattsson (expertkonsulter, BOSS)

  • Kompetensstandarder och branschvalidering – vad är det och hur kan det användas?
  • Kompetensstandard – så här gör du!
  • Stödmaterial i form av tematiska filmer
  • Kvalitetskompassen – en karta för att hitta rätt riktning i utvecklingsarbetet
  • Branschvalidering på myh.se
  • Statsbidrag för utveckling av branschvalidering

http://Anmälan konferens: Verktyg för effektiv kompetensförsörjning – Eftermiddag

Mer information om ESF-projektet BOSS

http://ESF – projektet BOSS

Tid: torsdag 25 november kl. 09:30–15:00