Konferens med tema fattigdom

Välkommen på Feads slutkonferens. Under konferensen kommer fyra temaområden att disskuteras.

  • Barnfattigdom
  • Grupper som inte omfattas av välfärdssystemen.
  • Ekonomiskt stöd- och ekonomiskt bistånds utveckling över tid
  • Bostadslöshet

Mer information och anmälan kommer!

Tid: torsdag 02 dec kl 00:00 - 00:00