Effektutvärdering av Socialfonden 2014-2020 i Norrnoden

Välkommen på en presentation av den effektutvärdering som har genomförts av Sweco för programperioden med fokus på projekt som genomförts i våra nordliga regioner

Sweco har haft i uppdrag av Svenska ESF-rådet att genomföra effektutvärderingen av det nationella socialfondsprogrammet programperioden 2014–2020. Utvärderingen har fokuserat på programmets måluppfyllelse och effekter liksom dess effektivitet och relevans. Utvärderingen har haft ett ansvarsutkrävande såväl som ett lärande perspektiv, det senare med syftet att bidra till viktiga lärdomar inför nästa programperiod och genomförandet av ESF+.

Sweco kommer att hålla en presentation av denna effektutvärdering med fokus på regionerna i Norrnoden vilka är Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Gävleborg, Dalarna och Värmland. Vi kommer att titta närmare på hur det har gått gällande implementeringsrelaterade frågor och genomförandefrågor som; vilka organisationer som beviljats medel, vilka organisationer som har samverkat i projekt och vilka målgrupper projekten har arbetat med?

Klicka på länken och läs mer: Effektutvärdering Socialfonden 2014-2020

Sista anmälningsdag 20 augusti.

Har du frågor kontakta: lina.kraft@esf.se

Varmt välkommen med din anmälan!

Mer om Svenska ESF-rådets integritetspolicy kan du läsa här: https://www.esf.se/vad-ar-gdpr/

Tid och datum:

Tid: onsdag 01 sep kl 10:00 - 12:00

Presentationen kommer att ske digitalt. Möteslänk och program kommer att skickas ut via e-post innan tillfället för presentationen.