Logotyp på utskrifter

Strategisk kompetensutveckling av yrkesverksamma inom validering

Utlysning
2019/00420
Programområde
1 Kompetensförsörjning
Region
ESF-nationellt
Startdatum
2019-09-10
Slutdatum
2019-10-31
Utlyst belopp
10 000 000 kr

Sammanfattning

Utlysningen ryms inom programområde 1, specifikt mål 1.1 som lyder:  ”Stärka kompetensen hos i huvudsak sysselsatta kvinnor och män, men även hos personer som står långt från arbetsmarknaden, i enlighet med arbetsmarknadens och den enskilde arbetsplatsens behov”. 
 
Denna utlysning ska bidra till strategisk kompetensförsörjning genom stöd till kompetenshöjande insatser för yrkesverksamma inom validering och utveckling  av metoder som stödjer tillämpning av validering.
 
För denna utlysning gäller följande: 

- Svenska ESF-rådet avsätter 10 miljoner för denna utlysning.  

- Projekt i denna utlysning kräver ingen medfinansiering. - Utlysningen vänder sig endast till projekt och projektägare som avser att ge nationell och regional effekt för utlysningens frågeställning. I ansökan ska det tydligt framgå på vilket sätt detta sker. 

- I projektet ska branschorganisationerna delta aktivt som projektägare eller genom aktiv samverkan. 

- Samverkan är en förutsättning för genomförande 

- Projektets huvudsakliga verksamhet skall ske genom målgruppsinriktade aktiviteter, inkluderat ett fokus på strukturella utmaningar samt långsiktig metodutveckling inom validering. 
 
Direkta förväntade resultat av denna utlysning är att yrkesverksamma individer fått ökad kompetens inom validering samt utveckla stödmaterial i valideringsarbetet.  
 
Utlysningen öppnar den 10 september 2019 och stänger den 31 oktober 2020.  Projekt kan tidigast starta 1 januari 2020 och senast 31 mars 2020 och kan pågå som längst t o m 30 juni 2022.  Svenska ESF-rådet kan fatta särskilt beslut om förlängning.

Utlysning

Strategisk kompetensutveckling av yrkesverksamma inom validering