Logotyp på utskrifter

Utvecklade metoder för övergångar till arbete och studier

Utlysning
2019/00243
Programområde
2.3 Öka övergångarna till arbete
Region
Västsverige
Startdatum
2019-04-30
Slutdatum
2019-09-09
Utlyst belopp
35 000 000 kr

Sammanfattning

Nu finns möjlighet att söka stöd för projekt inom programområde 2, Ökade övergångar till arbete och studier, mål 2.3, Kvinnor och män som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.

 

Svenska ESF-rådet utlyser 35 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Västsverige (Hallands län och Västra Götalands län). Medfinansieringen ska uppgå till 33 procent.

 

Syftet med utlysningen är att pröva och utveckla metoder som underlättar övergången till arbete och studier för kvinnor och män som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden som en följd av att de har en sammansatt problematik med arbetslöshet i kombination med andra utmaningar som försvårar ett inträde på arbetsmarknaden.

 

Förväntade resultat av projekten:

- utvecklade metoder som leder till ökade övergångar till arbete, studier eller arbetsmarknadspolitiska åtgärder för personer med sammansatt problematik

- förändrade attityder och ökad kompetens hos arbetsgivare samt anpassade arbetsplatser för en inkluderande arbetsmarknad

- förbättrad samverkan mellan myndigheter och andra aktörer med syfte att möta målgruppens förutsättningar och behov

 

Förväntade effekter av utlysningen:

- kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden kommer i arbete, utbildning, arbetsmarknadspolitiska program eller kommer närmare arbetsmarknaden

 

Utlysningen vänder sig till offentlig och ideell sektor samt bransch- och medlemsorganisationer som inom sina respektive verksamheter kan bidra till att stärka etablering i arbetslivet och deltagande i utbildning.

 

Utlysningen pågår mellan 30 april 2019 och 9 september 2019. Utlysningen stänger klockan 16.00 sista ansökningsdagen. Projekten kan starta tidigast 1 februari 2020 och senast 1 mars 2020. Projekt kan pågå som längst till och med 30 juni 2022.

 

Projektsökande uppmanas att ta kontakt med Svenska ESF-rådet, region Västsverige, innan ansökan skickas in.

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt i Projektrummet.

Resultatbaserat arbetsätt

Alla som driver ett socialfondsprojekt ska arbeta resultatbaserat. Ta därför fram en förändringsteori i samband med ansökan.

Horisontella principer

Ett krav från Svenska ESF-rådet är att projekten ska integrera det vi kallar för de horisontella principerna: jämställdhet, tillgänglighet, likabehandling och icke-diskriminering. Följande dokument kan användas för att få praktisk handledning:

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.