Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Hållbara övergångar till arbete eller studier för unga (15–24 år)

Utlysning
2019/00244
Programområde
2.2 Öka övergångarna till arbete
Region
Västsverige
Startdatum
2019-04-30
Slutdatum
2019-09-09
Utlyst belopp
50 000 000 kr

Sammanfattning

Nu finns möjlighet att söka stöd för projekt inom programområde 2, Ökade övergångar till arbete och studier, mål 2.2, Underlätta etableringen i arbetslivet och öka deltagandet i utbildning för unga kvinnor och män (15-24 år).

 

Svenska ESF-rådet utlyser 50 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Västsverige (Hallands län och Västra Götalands län). Medfinansieringen ska uppgå till 53 procent.

 

Syftet med utlysningen är att underlätta unga kvinnors och mäns (15-24 år) etablering i arbetslivet och bidra till att öka deras deltagande i och fullföljande av utbildning.

 

Förväntade resultat av projekten:

- att unga kvinnor och män (15-24 år) som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer i, eller närmar sig, arbete eller utbildning

- metodutveckling för att förebygga psykisk ohälsa, för projekt med vald inriktning

- prövning eller utveckling av nya eller beprövade metoder och/eller former av samarbete mellan relevanta aktörer och sektorer för att möta målgruppens behov 

- mindre könssegregerade val av utbildningsinriktning och arbete

 

Förväntade effekter av utlysningen:

- minskade skolavhopp

- ökad andel behöriga till gymnasiet och till högskola/universitet

- en enklare övergång från skola till arbetsliv

- ökad sysselsättningsgrad för kvinnor och män (18-24 år) som erhåller aktivitetsersättning

- en mer inkluderande arbetsmarknad

- mönster vad gäller könssegregerade utbildningsval har brutits

 

Utlysningen vänder sig till offentlig och ideell sektor samt bransch- och medlemsorganisationer som inom sina respektive verksamheter kan bidra till att stärka ungas etablering i arbetslivet och deltagande i utbildning.

 

Utlysningen pågår mellan 30 april 2019 och 9 september 2019. Utlysningen stänger klockan 16.00 sista ansökningsdagen. Projekten kan starta tidigast 1 februari 2020 och senast 1 mars 2020. Projekt kan pågå som längst till och med 30 juni 2022.

 

Projektsökande uppmanas att ta kontakt med Svenska ESF-rådet i region Västsverige innan ansökan skickas in.

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt i Projektrummet.

Resultatbaserat arbetsätt

Alla som driver ett socialfondsprojekt ska arbeta resultatbaserat. Ta därför fram en förändringsteori i samband med ansökan.

Horisontella principer

Ett krav från Svenska ESF-rådet är att projekten ska integrera det vi kallar för de horisontella principerna: jämställdhet, tillgänglighet, likabehandling och icke-diskriminering. Följande dokument kan användas för att få praktisk handledning:

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Beviljade projekt i den här utlysningen