Logotyp på utskrifter

Kompetensutveckling för ett hållbart arbetsliv

Utlysning
2019/00245
Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Västsverige
Startdatum
2019-04-30
Slutdatum
2019-09-09
Utlyst belopp
55 000 000 kr

Sammanfattning

Nu finns det möjlighet att söka stöd för projekt inom programområde 1, Kompetensförsörjning, och det särskilda målet 1.1, Stärka kompetensen hos i huvudsak sysselsatta kvinnor och män, men även hos personer som står långt från arbetsmarknaden, enligt arbetsmarknadens och enskilda arbetsplatsers behov.

 

Svenska ESF-rådet utlyser 55 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Västsverige (Hallands län och Västra Götalands län). Medfinansieringen ska uppgå till 33 procent.

 

I utlysningen efterfrågar Svenska ESF-rådet projekt som ska resultera i ökad kompetens för deltagande kvinnor och män enligt individernas och arbetsplatsernas behov. Syftet är att säkra kompetensförsörjningen, främja hälsosam arbetsmiljö, förebygga och motverka sjukskrivningar och motverka diskriminering i arbetslivet. Projekten ska involvera ett flertal arbetsplatser och en majoritet av dem ska vara kända vid ansökans inlämning.

 

Förväntade resultat av projekten:

- stärkt ställning på arbetsmarknaden för deltagande kvinnor och män genom ökad kompetens enligt individens och arbetsplatsens behov

- ökad kunskap om diskriminering och att mönster vad gäller könsstereotypa och diskriminerande strukturer och normer på arbetsplatser har brutits

- ökad kunskaps- och metodutveckling i arbetsmiljöarbete

 

Förväntade effekter av utlysningen:

- bidragit till att arbetsmarknadens behov av arbetskraft och kompetens tillgodosetts

- bidragit till minskad diskriminering på arbetsmarknaden

- bidragit till ett hållbart arbetsliv genom att fler stannat kvar längre i arbetslivet

- bidragit till att minska sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa

 

Målgrupp är ledning och sysselsatta medarbetare inom offentlig, privat och ideell sektor.

 

Utlysningen pågår mellan den 30 april 2019 och den 9 september 2019. Utlysningen stänger klockan 16.00 sista ansökningsdagen. Projekten kan starta tidigast den 1 februari 2020 och senast den 1 mars 2020. Maximal projekttid är två år.

 

Projektsökande uppmanas att ta kontakt med Svenska ESF-rådet i region Västsverige innan ansökan skickas in.

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt i Projektrummet.

Resultatbaserat arbetsätt

Alla som driver ett socialfondsprojekt ska arbeta resultatbaserat. Ta därför fram en förändringsteori i samband med ansökan.

Horisontella principer

Ett krav från Svenska ESF-rådet är att projekten ska integrera det vi kallar för de horisontella principerna: jämställdhet, tillgänglighet, likabehandling och icke-diskriminering. Följande dokument kan användas för att få praktisk handledning:

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.