Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Vägledning studie- och yrkesval på lokal och regional nivå

Utlysning
2019/00292
Programområde
1.2 Kompetensförsörjning
Region
Östra Mellansverige
Startdatum
2019-06-03
Slutdatum
2019-10-01
Utlyst belopp
11 000 000 kr

Sammanfattning

Nu kan ni söka stöd för projekt med inriktning ”Vägledning för studie- och yrkesval på lokal och regional nivå”.

  • Utlysningen ryms inom programområde 1, specifikt mål 1.2 som lyder: ”Ökad samverkan och förstärkt koppling mellan utbildning, arbetsliv och arbetsplatsförlagt lärande.”
  • Svenska ESF-rådet avsätter 11 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Östra Mellansverige (Södermanland-, Uppsala-, Västmanland-, Örebro och Östergötlands län). Det utlysta beloppet är preliminärt och har prognoserats utifrån i dagsläget kända förutsättningar. Svenska ESF-rådet förbehåller sig rätten att justera det utlysta beloppet innan beslutstillfället under förutsättning att tillgängliga fondmedel förändras.
  • Ingen medfinansiering krävs för projekt i denna utlysning.

 

Övergripande ska denna utlysning bidra till att skapa och stimulera hållbara och mer strukturerade former för vägledning för studie- och yrkesval på lokal och regional nivå. Insatser handlar primärt om att utveckla samverkansstrukturer och tydliggörande av roller och ansvar kring vägledningsfunktionen mellan till exempel kommun, Arbetsförmedling, Region och med den lokala och regionala arbetsmarknaden.

 

Svenska ESF-rådet efterfrågar ett mindre antal projekt alternativt ett sammanhållet projekt som genom en aktör som aggregerat kan hålla samman eller samordna berörda aktörer i hela (eller stora delar av) Östra Mellansverige. Projektets huvudsakliga verksamhet skall fokuseras på strukturell utveckling och samverkan. Resultatet av utvecklingsarbetet ska kunna implementeras i reguljär verksamhet hos relevanta aktörer.

 

Utlysningen öppnar den 3 juni 2019 och stänger den 1 oktober 2019. Projekt kan tidigast starta 1 januari 2020 och kan pågå som längst t o m 28 februari 2022. Svenska ESF-rådet kan dock besluta om förlängning.

 

Observera: Innan ni börjar skriva er ansökan ska ni, i ett så tidigt skede som möjligt, kontakta samordnare på ESF-rådet i Östra Mellansverige för att stämma av projektidén och ansökningsförfarandet (se vidare under rubriken ”Ansökan”).

Utlysning

Vägledning studie- och yrkesval på lokal och regional nivå

Beviljade projekt i den här utlysningen