Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Utveckling mot ett mer hållbart arbetsliv

Utlysning
2020/00011
Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Mellersta Norrland
Startdatum
2020-01-13
Slutdatum
2020-03-12
Utlyst belopp
20 000 000 kr

Sammanfattning

Nu kan ni söka stöd för projekt inom programområde 1 Kompetensförsörjning, specifikt mål 1:1, Kompetensutvecklande insatser.

 

Projekt inom denna utlysning ska arbeta med kompetenshöjande insatser som bidrar till ett mer hållbart arbetsliv.

 

Svenska ESF-rådet utlyser 20 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Mellersta Norrland (Jämtlands och Västernorrlands län). Medfinansieringen ska vara 33 procent.

 

Utlysningen riktar sig till organisationer, kommuner, regioner, landstingskommuner och myndigheter.

 

Målgruppen är alla sysselsatta, oavsett anställningsform och tidslängd, inom offentlig och privat sektor.

 

Utlysningen pågår 2020-01-13—2020-03-12, senast kl. 16.00.

 

Projekten kan starta tidigast 1 september och senast 1 november 2020. Slutdatum för projekt är den 2023-02-28

Utlysning

Utveckling mot ett mer hållbart arbetsliv

Utlysning

Utveckling mot ett mer hållbart arbetsliv

 


 

Förändringsteori

Förändringsteori - 2020/00011

Denna mall kan vara ett hjälpmedel till att skapa en förändringsteori vilket är ett krav i utlysningen.

Beviljade projekt i den här utlysningen