Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Utveckling mot ett mer hållbart arbetsliv

Utlysning
2019/00295
Programområde
1 Kompetensförsörjning
Region
Mellersta Norrland
Startdatum
2019-06-05
Slutdatum
2019-09-05
Utlyst belopp
17 000 000 kr

Sammanfattning

Nu kan ni söka stöd för projekt inom programområde 1 Kompetensförsörjning. Svenska ESF-rådet utlyser 17 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Mellersta Norrland (Jämtlands och Västernorrlands län). Medfinansieringen ska vara 33 procent.

 

Utlysningen riktar sig till organisationer, kommuner, regioner, landstingskommuner och myndigheter med ett stort antal sysselsatta som i sitt arbete företrädesvis möter individer med särskilda behov.

 

Målgruppen är alla sysselsatta, oavsett anställningsform och tidslängd, inom offentlig och privat sektor.

 

Utlysningen pågår 2019-06-05 – 2019-09-05.

 

Projekten kan starta tidigast 1 februari och senast 1 april 2020. Slutdatum för projekt är den30 juni 2022.

Utlysning

Utveckling mot ett mer hållbart arbetsliv

Utlysning

Utveckling mot ett mer hållbart arbetsliv


Förändringsteori

Förändringsteori till utlysning 2019/00295

Denna mall kan vara ett hjälpmedel till att skapa en förändringsteori vilket är ett krav i utlysningen.