Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Utveckling för förstärkt koppling mellan utbildning och arbetsliv

Utlysning
2019/00203
Programområde
1.2 - Ökad samverkan och förstärkt koppling mellan utbildning, arbetsliv och arbetsplatsförlagt lärande. Ökad samverkan och förstärkt koppling mellan utbildning, arbetsliv och arbetsplatsförlagt lärande.
Region
Sydsverige
Startdatum
2019-04-17
Slutdatum
2019-08-22
Utlyst belopp
12 000 000 kr

Sammanfattning

Nu finns det möjlighet att söka stöd för projekt inom programområde 1- kompetensförsörjningoch det särskilda målet 1:2; ökad samverkan och förstärkt koppling mellan utbildning,arbetsliv och arbetsplatsförlagt lärande.

 

Svenska ESF-rådet utlyser högst 12 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Sydsverige(Skåne län och Blekinge län). I den här utlysningen krävs ingen medfinansiering.

 

Utlysningen riktar sig till branschorganisationer, utbildningsanordnare och myndigheter medansvar för utveckling av strukturer och samverkan för att stärka kopplingen mellan utbildningoch arbetsliv.

 

Målgruppen är organisationer, företag, skolor och myndigheter.

 

Förväntade resultat av projekten i denna utlysning är:

• Att stärka samverkan mellan utbildning och arbetsliv, och/ eller;

• Att utveckla metoder och former för arbetsplatsförlagt lärande.

• Att utveckla metoder och former för att bryta mönster vad gäller könsstereotypa ochdiskriminerande strukturer.

 

Förväntade effekter av projekten i denna utlysning är:

• Förstärkt koppling och bättre övergång mellan utbildning och arbetsliv för ungdomaroch andra nytillträdande på arbetsmarknaden.

• Tillgodose arbetsmarknadens behov av arbetskraft och kompetens• Möjliggöra en breddad rekryteringsbas för ett hållbart arbetsliv.

 

Utlysningen pågår mellan 17 april 2019 och 22 augusti 2019.

 

Projekten kan tidigast starta 2 januari och senast den 1 februari 2020. Projekttiden är somlängst 30 månader.

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt i Projektrummet.

Resultatbaserat arbetsätt

Alla som driver ett socialfondsprojekt ska arbeta resultatbaserat. Ta därför fram en förändringsteori i samband med ansökan.

Horisontella principer

Ett krav från Svenska ESF-rådet är att projekten ska integrera det vi kallar för de horisontella principerna: jämställdhet, tillgänglighet, likabehandling och icke-diskriminering. Följande dokument kan användas för att få praktisk handledning:

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Beviljade projekt i den här utlysningen