Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Ökat deltagande i utbildning och arbetsliv

Utlysning
2020/00287
Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Västsverige
Startdatum
2020-05-04
Slutdatum
2020-09-04
Utlyst belopp
48 000 000 kr

Sammanfattning

Nu kan ni söka stöd för projekt inom programområde 2, Ökade övergångar till arbete och studier, mål 2.1 Kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.

 

Svenska ESF-rådet utlyser 48 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Västsverige (Hallands län och Västra Götalands län). Medfinansieringen ska uppgå till 53 procent.

 

Insatserna ska bidra till att kvinnor eller män, 15–64 år, som står långt ifrån arbetsmarknaden ska komma i arbete eller studier.

 

Förväntade resultat av projekten är:

 

  • att deltagande kvinnor och män, 15–64 år, som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer i, återgår eller närmar sig, arbete eller utbildning
  • prövning eller utveckling av nya eller befintliga metoder i syfte att möta målgruppens behov 
  • en förbättrad samverkan mellan myndigheter och andra aktörer som deltar i projektet, i syfte att möta målgruppens behov
  • förändrade attityder och ökad kompetens inom jämställdhet, tillgänglighet och icke diskriminering hos de aktörer som möter målgruppen, för en inkluderande arbetsmarknad

 

Förväntade effekter av utlysningen är:

 

  • ökad delaktighet i utbildning eller arbetsliv för kvinnor och män
  • ökad samverkan mellan för målgruppen relevanta aktörer
  • en mer inkluderande och jämställd arbetsmarknad

 

Utlysningen vänder sig till offentlig sektor, ideella sektorn, bransch- och medlemsorganisationer som inom sina respektive verksamheter kan bidra till att stärka etablering i arbetslivet och deltagande i utbildning. Det ska framgå av ansökan hur sökt projekt kompletterar redan pågående verksamheter och aktiviteter hos projektägaren och dess samverkansparter.

 

Utlysningen pågår mellan 4 maj 2020 och 4 september 2020. Utlysningen stänger klockan 16.00 sista ansökningsdagen. Projektet kan starta tidigast 1 januari 2021 och senast 1 februari 2021. Projekt kan pågå som längst till och med 28 februari 2023.

 

Stödsökande uppmanas att ta en tidig kontakt med Svenska ESF-rådet i region Västsverige för att stämma av att projektidé ryms inom ramen för utlysningen.

Utlysningen

Ökat deltagande i utbildning och arbetsliv

Ökat deltagande i utbildning och arbetsliv

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt i Projektrummet.

Resultatbaserat arbetsätt

Alla som driver ett socialfondsprojekt ska arbeta resultatbaserat. Ta därför fram en förändringsteori i samband med ansökan.

Horisontella principer

Ett krav från Svenska ESF-rådet är att projekten ska integrera det vi kallar för de horisontella principerna: jämställdhet, tillgänglighet, likabehandling och icke-diskriminering. Följande dokument kan användas för att få praktisk handledning:

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.