Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Utlysning för Västsverige - Förstudieprojekt inom mål 2.1

Utlysning
2020/00459
Programområde
2.1
Region
Västsverige
Startdatum
2020-06-18
Slutdatum
2020-09-21
Utlyst belopp
4 000 000 kr

Sammanfattning

Nu finns möjlighet att söka stöd för förstudieprojekt inom programområde 2, Ökade övergångar till arbete och studier, mål 2.1, Kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.

 

Svenska ESF-rådet utlyser 4 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Västsverige (Hallands län och Västra Götalands län).

 

Förstudierna syftar till att skapa väl underbyggda projektansökningar till den kommande programperioden 2021–2027. Förstudierna finansieras med en klumpsumma om högst 400 000 kronor i ESF-stöd. Ingen medfinansiering krävs. Utbetalning av klumpsumman sker efter att en godkänd slutrapport har inkommit.

 

Utlysningen vänder sig till offentlig sektor, ideella sektorn samt bransch- och medlemsorganisationer som inom sina respektive verksamheter kan bidra till att stärka etablering i arbetslivet och deltagande i utbildning.

 

Förväntat resultat av utlysningen

  • Väl genomförda dokumenterade förstudier som kan utgöra underlag för framtida utlysningar inom ESF+

 

Förväntade effekter av utlysningen

  • Ansökningar med hållbara projektidéer som bidrar till särskilt mål vii) - Uppmuntra aktiv inkludering i syfte att främja lika möjligheter och aktivt deltagande samt förbättra anställningsbarheten.

 

Förväntat resultat från förstudierna

  • Ett förstudieprojekt ska resultera i en slutrapport.

 

Utlysningen pågår mellan den 18 juni 2020 och den 21 september 2020. Utlysningen stänger klockan 16.00 sista ansökningsdagen. Projektet kan starta tidigast den 1 januari 2021 och senast den 1 juni 2021. Projekt kan pågå som längst i 9 månader. Svenska ESF-rådet kan dock pröva frågan om förändrad projektperiod.

 

Stödsökande uppmanas att ta en tidig kontakt med Svenska ESF-rådet i region Västsverige för att stämma av att tänkt förstudieprojekt ryms inom ramen för utlysningen.

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt i Projektrummet.

Resultatbaserat arbetsätt

Alla som driver ett socialfondsprojekt ska arbeta resultatbaserat. Ta därför fram en förändringsteori i samband med ansökan.

Horisontella principer

Ett krav från Svenska ESF-rådet är att projekten ska integrera det vi kallar för de horisontella principerna: jämställdhet, tillgänglighet, likabehandling och icke-diskriminering. Följande dokument kan användas för att få praktisk handledning:

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.