Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Utlysning för Västsverige - Förstudieprojekt inom mål 1.1

Utlysning
2020/00458
Programområde
1.1
Region
Västsverige
Startdatum
2020-06-18
Slutdatum
2020-09-21
Utlyst belopp
4 000 000 kr

Sammanfattning

Nu finns möjlighet att söka stöd för förstudieprojekt inom programområde 1, Kompetensförsörjning, och det särskilda målet 1.1, Stärka kompetensen hos i huvudsak sysselsatta kvinnor och män, men även hos personer som står långt från arbetsmarknaden, enligt arbetsmarknadens och enskilda arbetsplatsers behov.


Svenska ESF-rådet utlyser 4 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Västsverige (Hallands län och Västra Götalands län).

 

Förstudierna syftar till att skapa väl underbyggda projektansökningar till den kommande programperioden 2021–2027. Förstudierna finansieras med en klumpsumma om högst 400 000 kronor i ESF-stöd. Ingen medfinansiering krävs. Utbetalning av klumpsumman sker efter att en godkänd slutrapport har inkommit.

 

Utlysningen vänder sig till offentlig sektor, ideella sektorn samt bransch- och medlemsorganisationer.

 

Förväntat resultat av utlysningen

  • Väl genomförda dokumenterade förstudier som kan utgöra underlag för framtida utlysningar inom ESF+

Förväntade effekter av utlysningen

  • Ansökningar med hållbara projektidéer som bidrar till särskilt mål vi) - Främja livslångt lärande, särskilt flexibla möjligheter till kompetenshöjning och omskolning för alla när det gäller digitala färdigheter, bättre förutse förändringar och nya krav på kompetens utifrån arbetsmarknadens behov, underlätta karriärövergångar och främja yrkesmässig rörlighet

Förväntat resultat från förstudierna

  • Ett förstudieprojekt ska resultera i en slutrapport.

Utlysningen pågår mellan 18 juni 2020 och 21 september 2020. Utlysningen stänger klockan 16.00 sista ansökningsdagen. Förstudieprojektet kan starta tidigast 1 januari 2021 och senast 1 juni 2021 och kan pågå som längst i 9 månader. Svenska ESF-rådet kan dock pröva frågan om förändrad projektperiod.

 

Stödsökande uppmanas att ta en tidig kontakt med Svenska ESF-rådet i region Västsverige för att stämma av att tänkt förstudieprojekt ryms inom ramen för utlysningen.

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt i Projektrummet.

Resultatbaserat arbetsätt

Alla som driver ett socialfondsprojekt ska arbeta resultatbaserat. Ta därför fram en förändringsteori i samband med ansökan.

Horisontella principer

Ett krav från Svenska ESF-rådet är att projekten ska integrera det vi kallar för de horisontella principerna: jämställdhet, tillgänglighet, likabehandling och icke-diskriminering. Följande dokument kan användas för att få praktisk handledning:

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.