Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Utanför arbetsmarknaden, Mål 2.1

Utlysning
2020/00405
Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete eller studier
Region
Stockholm
Startdatum
2020-05-29
Slutdatum
2020-10-12
Utlyst belopp
26 000 000 kr

Sammanfattning

Svenska ESF-rådet utlyser medel för projekt inom programområde 2 och mål 2.1 ”Kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden”. Utlysningen riktas mot projekt som vill arbeta antingen med metodutveckling eller med tillämpning av beprövade metoder för målgruppen.

 

Utlysningen syftar till stärkt kompetens för personer som står långt från arbetsmarknaden samt utveckling av samverkan mellan för målgruppen berörda aktörer. Även kompetensutvecklande insatser för personal som arbetar med personer som står långt ifrån arbetsmarknaden är möjlig.

 

I denna utlysning efterfrågar ESF-rådet projekt som riktas till kvinnor och män (15-64 år) som är arbetslösa och står långt från arbetsmarknaden. För projekt som ämnar arbeta med personer som bedöms stå särskilt långt från arbetsmarknaden och som är i behov av mer omfattande stödinsatser hänvisas till utlysning ni om mål 2.3. Vill man enbart arbeta med gruppen unga hänvisas till utlysningen inom mål 2.2.

 

Svenska ESF-rådet avsätter 26 miljoner kronor i denna utlysning till projekt som ska bedrivas i Stockholms län. Krav på medfinansieringen är 53 procent.

Inom Programområde 2 öppnas tre utlysningar samtidigt varav denna är en. Det utlysta beloppet i dessa utlysningar uppgår till sammanlagt 78 miljoner kronor. Beroende på efterfrågan av stöd så kan beloppet omfördelas mellan dessa utlysningar.

 

Utlysningen öppnar den 29 maj 2020 och stänger den 12 oktober 2020. Utlysningen stänger kl.16.00 den sista ansökningsdagen.

 

Projekten kan starta tidigast den 1 januari 2021 och senast 31 januari 2021. Avslut kan senast vara den 28 februari 2023 om inte Svenska ESF-rådet fattar särskilt beslut om möjligheter för förlängning av projekt och uppgradering av projektens budget.

 

Ni uppmanas att använda mallarna i högerspalten. De ska bifogas i samband med att ansökan sänds in. Numera går det bra att göra i projektrummet.

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt i Projektrummet.

Att arbeta resultatbaserat

Alla som driver ett socialfondsprojekt ska arbeta resultatbaserat. 

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.

Tillgänglighetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med tillgänglighet i ditt projekt

Standard för tillgänglighetsintegrering

Icke-diskriminering

En guide för att främja lika rättigheter