Logotyp på utskrifter

Unga i mobilitet

Utlysning
2019/00347
Programområde
2.3 Öka övergångarna till arbete
Region
ESF-nationellt
Startdatum
2019-07-01
Slutdatum
2019-09-05
Utlyst belopp
30 000 000 kr

Sammanfattning

Nu kan ni söka stöd för projekt inom programområde 2, Ökade övergångar till arbete och studier, mål 2.3 Kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.

 

Svenska ESF-rådet avsätter 30 000 000 kronor i denna utlysning. Projekt i denna utlysning ska medfinansieras med 25%.

 

Syftet med utlysningen är att unga i utanförskap får bryta med en negativ social kontext genom att få ta del av ett mobilitetsprogram bestående av förberedelsefas, utlandspraktik samt uppföljningsfas. Målsättningen är att stödja ungdomarna så att de ska kunna komma in och stanna kvar på arbetsmarknaden.

Målgruppen är unga kvinnor och män 18 – 30 år som är arbetslösa eller står långt från arbetsmarknaden och som brister i handlingskraft och proaktivitet på grund av bristande självtillit och motivation.


Utlysningen vänder sig till aktörer inom offentlig, ideell och privat sektor. Sökande ska ha erfarenhet av att arbeta med målgruppen och bör även ha erfarenhet av mobilitetsprogram. Utlysningen vänder sig endast till projekt och projektägare som avser att ge nationell effekt för utlysningens frågeställning. I ansökan ska det tydligt framgå på vilket sätt detta sker.


Utlysningen pågår mellan 1 juli 2019 och 5 september 2019. Utlysningen stänger klockan 16.00 sista ansökningsdagen. Projekten kan starta tidigast 1 november 2019 och senast 1 december 2019. Slutdatum för projekten är den 30 juni 2022. Svenska ESF-rådet kan fatta särskilt beslut om förlängning.

Utlysning

Unga i mobilitet

Utlysning

Unga i mobilitet