Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Unga i mobilitet - Västsverige

Utlysning
2015/00073
Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Västsverige
Startdatum
2015-02-02
Slutdatum
2015-04-01
Utlyst belopp
30 000 000 kr

Sammanfattning

Svenska ESF-rådet utlyser 30 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Västsverige (Hallands län och Västra Götalands län).

 

Medfinansieringen ska uppgå till 33 procent.

 

Projekt inom aktuell utlysning bygger på en EU-gemensam struktur där projekten följer ett program bestående av förberedelsefas, utlandspraktik samt uppföljningsfas. Deltagarna i projekten tillhör målgruppen unga i utanförskap och syftet är att skapa förutsättningar för deltagarna att få bryta med en negativ social kontext genom att få arbetspraktik i något annat EU- land. Efter praktikperioden ska projekten i samarbete med Arbetsförmedlingen snabbt tillvarata de nya erfarenheterna hos deltagaren och omsätta det till en väg in på arbetsmarknaden eller till studier.

 

Målgrupp: Kvinnor och män i åldern 18-30 år som är arbetslösa eller står långt från arbetsmarknaden.

 

Utlysningen pågår mellan 2 februari 2015 och 30 mars 2015.

 

Projekten kan tidigast starta 1 september och senast 1 november 2015. Maximal projekttid är tre år.

 

Tillägg till utlysning med diarienummer 2015/00073. Ansökningstiden för utlysningen förlängs tom 2014-04-01 kl 16.00

Beviljade projekt i den här utlysningen