Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Underlätta inträdet på arbetsmarknaden

Utlysning
2020/00444
Programområde
2.3 Öka övergångarna till arbete
Region
Västsverige
Startdatum
2020-06-12
Slutdatum
2020-09-04
Utlyst belopp
50 000 000 kr

Sammanfattning

Nu finns möjlighet att söka stöd för projekt inom programområde 2, Ökade övergångar till arbete och studier, mål 2.3 - Kvinnor och män som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.

 

Svenska ESF-rådet utlyser 50 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Västsverige (Hallands län och Västra Götalands län). Medfinansieringen ska uppgå till 33 procent.

 

Syftet med utlysningen är att underlätta inträdet på arbetsmarknaden för kvinnor och män som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden som en följd av att de har en sammansatt problematik med arbetslöshet i kombination med andra utmaningar som försvårar ett inträde på arbetsmarknaden.

 

Förväntade resultat av projekten:

 

  • Deltagande kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden kommer i arbete, utbildning, arbetsmarknadspolitiska program eller kommer närmare arbetsmarknaden
  • Utvecklade metoder som leder till ökade övergångar till arbete, studier eller arbetsmarknadspolitiska åtgärder för personer med sammansatt problematik
  • Förändrade attityder och ökad kompetens inom jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering hos de aktörer som möter målgruppen
  • Förbättrad samverkan mellan myndigheter och andra aktörer som deltar i projektet, i syfte att möta målgruppens förutsättningar och behov

 

Förväntade effekter av utlysningen:

 

  • Ökad delaktighet i arbetsliv eller utbildning för kvinnor och män
  • Ökad samverkan mellan för målgruppen relevanta aktörer
  • En mer inkluderande arbetsmarknad

 

Utlysningen vänder sig till offentlig och ideell sektor samt bransch- och medlemsorganisationer som inom sina respektive verksamheter kan bidra till att stärka etablering i arbetslivet och deltagande i utbildning.

 

Utlysningen pågår mellan 12 juni 2020 och 4 september 2020. Utlysningen stänger klockan 16.00 sista ansökningsdagen. Projekten kan starta tidigast 1 januari 2021 och 1 februari 2021. Projekt kan pågå som längst till och med 28 februari 2023.

 

Stödsökande uppmanas att ta en tidigt kontakt med Svenska ESF-rådet i region Västsverige för att stämma av att projektidén ryms inom ramen för utlysningen.

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt i Projektrummet.

Resultatbaserat arbetsätt

Alla som driver ett socialfondsprojekt ska arbeta resultatbaserat. Ta därför fram en förändringsteori i samband med ansökan.

Horisontella principer

Ett krav från Svenska ESF-rådet är att projekten ska integrera det vi kallar för de horisontella principerna: jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. Följande dokument kan användas för att få praktisk handledning:

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.