Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Underlätta inträde på arbetsmarknaden i Östra Mellansverige

Utlysning
2020/00456
Programområde
Programområde 2
Region
Östra Mellansverige
Startdatum
2020-06-18
Slutdatum
2020-10-01
Utlyst belopp
22 000 000 kr

Sammanfattning

Nu kan ni söka stöd inom programområde 2, öka övergångarna till arbete.

 

Mål 2.3. "Kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden."

 

Svenska ESF-rådet avsätter 22 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Östra Mellansverige (Södermanland-, Uppsala-, Västmanland-, Örebro-, och/eller Östergötlands län). Det utlysta beloppet är preliminärt och har prognoserats utifrån i dagsläget kända förutsättningar. Svenska ESF-rådet förbehåller sig rätten att justera det utlysta beloppet innan beslutstillfället under förutsättning att tillgängliga fondmedel förändras.

 

Projekt i denna utlysning ska medfinansieras med 25 procent (+/- 0,5%)

 

I aktuell utlysning efterfrågar Svenska ESF-rådet projekt som ska bidra till att kvinnor och män som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden kommer i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden. Nya eller beprövade metoder tillämpas och/eller prövas samt former kring samarbete för att möta målgruppens behov.

 

Resultatet av utvecklingsarbetet med målgruppen ska kunna implementeras i reguljär verksamhet hos relevanta aktörer.

 

Maximal projektlängd i utlysningen är 26 månader. Projekten kan starta tidigast den 1 januari 2021 och senast 1 mars 2021. Projekten ska avslutas senast den 28 februari 2023. Svenska ESF-rådet kan i ett senare skede fatta beslut om andra förutsättningar, såsom förlängning av projekttiden eller enskilda faser.

 

Utlysningen öppnar den 18 juni 2020 och stänger kl. 16.00 torsdagen den 1 oktober 2020.

 

Observera! Innan ni börjar skriva er ansökan ska ni i ett så tidigt skede som möjligt kontakta personal på ESF-rådet i Östra Mellansverige. Detta dels för att stämma av att er projektidé är i linje med utlysningen, dels för att ESF-rådet därigenom kan erbjuda och möjliggöra stöd med er ansökan redan under ansökningsförfarandet.

 

Utlysning 2020/00456 Underlätta inträde på arbetsmarknaden i Östra Mellansverige