Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Tilläggsutlysning för projekt inom utlysning Öka övergångarna till arbete eller studier för sjukskrivna (dnr 2016/00333)

Utlysning
2019/00313
Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Västsverige
Startdatum
2019-06-12
Slutdatum
2019-08-19
Utlyst belopp
5 000 000 kr

Sammanfattning

Nu kan ni söka stöd för förlängning av pågående projekt inom utlysning 2016/00333, programområde 2, Öka övergångarna till arbete, mål 2.1. Kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.

 

Svenska ESF-rådet utlyser 5 miljoner kronor till förlängning av pågående projekt inom utlysning Öka övergångarna till arbete eller studier för sjukskrivna (dnr 2016/00333) som ska bedrivas i Västsverige (Hallands län och Västra Götalands län). Medfinansieringen ska uppgå till 53 procent.

 

I aktuell utlysning erbjuder Svenska ESF-rådet möjlighet för pågående väl fungerande projekt att genom tilläggsbeslut vidareutveckla verksamheten i projektet under en maximal period om ett år. Tilläggsbeslutet kan avse utökning av budget, förlängning av projektperioden, utökat metodarbete, implementeringsarbete, spridningsinsatser eller en kombination av dessa insatser.

 

Maximal förlängning av projekttiden är ett år. Projekten kan pågå som längst till och med 28 februari 2021.

 

Utlysningen öppnar 12 juni 2019 och stänger 19 augusti 2019. Tänk på att utlysningen stänger klockan 16.00 den sista ansökningsdagen. Efter denna tidpunkt kan inga kompletteringar göras, såvida inte Svenska ESF-rådet begär detta.

Ansökan

Ansökan om förlängning görs av sökanden med en ansökan om ändring i projektrummet. Notera att det tydligt behöver framgå motivering till ökat stöd och vad som ska genomföras under tilläggsperioden. Underskriven ansökan om ändring och eventuella bilagor skickas till vastsverige@esf.se.