Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Sysselsättningsinitiativet för unga i Norra Mellansverige

Utlysning
2015/00348
Programområde
3.1 Sysselsättningsinitiativet för unga
Region
Norra Mellansverige
Startdatum
2015-01-15
Slutdatum
2015-02-24
Utlyst belopp
74 000 000 kr

Sammanfattning

Syftet med denna utlysning är att få unga som inte arbetar eller studerar närmare arbetsmarknaden. Projekt som beviljas ska genom beprövade metoder rusta de unga för arbetsmarknaden genom att exempelvis tillhandahålla aktiviteter såsom praktikplatser, lärlingsplatser, yrkesutbildningskurser eller program som ger elever som slutat skolan i förtid en andra chans.

 

Aktiviteterna ska vara kvalitativa och målgruppsanpassade. Utlysningens förväntade effekter är på kort sikt att målgruppen stärks och kommer i utbildning eller arbete. Den förväntade långsiktiga effekten med utlysningen är därför att ungdomsarbetslösheten ska minska i Norra Mellansverige.

 

Denna utlysning vänder sig till Socialfondsprogrammets mål 3.1; Öka sysselsättning och deltagande i utbildning hos unga (15-24 år) arbetslösa kvinnor och män och andra unga som varken arbetar eller studerar i Norra Mellansverige.