Logotyp på utskrifter

Kommande utlysningar

Sydsverige

Utlysning inom programområde 2

Beräknas öppna i höst och ha en huvudsaklig inriktning på personer med funktionsvariation. 80 miljoner kronor.

Förberedelse

För bästa läsning och förståelse av utlysningarna rekommenderar vi läsning av den regionala planen för Sydsverige samt programmet för Europeiska socialfonden. Du hittar dem här:

 

Transnationellt samarbete

För samtliga planerade utlysningar vill vi uppmuntra till transnationellt samarbete och tillvaratagande av nationella, regionala och lokala erfarenheter och kunskaper.

 

Informationsträffar 

I samband med att utlysningstiden närmar sig kommer vi arrangera informationstillfällen och publicera mer detaljer kring tänkta resultat och effekter, formella krav och andra villkor för ansökan.