Logotyp på utskrifter

”Normbrytande kompetensförsörjning” i Sydsverige

Utlysning
2018/00101
Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Sydsverige
Startdatum
2018-02-27
Slutdatum
2018-06-07
Utlyst belopp
32 000 000 kr

Sammanfattning

Stöd för projekt inom programområde 1 Kompetensförsörjning.

 

Svenska ESF-rådet utlyser högst 32 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Sydsverige (Skåne län och Blekinge län). I den här utlysningen krävs ingen medfinansiering.

 

Utlysningen riktar sig till organisationer, myndigheter och andra arbetsgivare inom privat, offentlig och ideell sektor. Samtliga arbetsplatser ska vara kända vid ansökan.

 

Målgruppen är sysselsatta, såväl företagare som anställda, oavsett anställningsform.

 

Förväntade resultat av projekten i denna utlysning är att:

- Projekten ska bidra till individuell kompetenshöjning,

- Projekten ska bidra till att arbetsmarknadens behov av arbetskraft och kompetens tillgodoses och att den kompetens som finns tas tillvara på bland annat genom bättre matchning.

- Projekten ska bidra till att stärka ökad utvecklingskraft och förbättrad servicekvalitet för att möta omvärldens behov.

-Projekten ska bidra till att bryta mönster vad gäller könsstereotypa och diskriminerande strukturer och normer på arbetsplatser

 

Utlysningen pågår mellan 27 februari 2018 och 7 juni 2018.

 

Projekten kan tidigast starta 2 januari 2019 och senast den 31 mars 2019. Projekttiden är som högst 24 månader. 

Utlysningen

”Normbrytande kompetensförsörjning” i Sydsverige. (Pdf öppnas i nytt fönster.)

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.

Beviljade projekt i den här utlysningen