Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Hållbara övergångar till arbete för unga

Utlysning
2018/00619
Programområde
2.2 - Öka övergångarna till arbete Öka övergångarna till arbete
Region
Sydsverige
Startdatum
2018-12-18
Slutdatum
2019-02-28
Utlyst belopp
55 000 000 kr

Sammanfattning

Nu finns det möjlighet att söka stöd för projekt inom programområde 2 Öka övergångarna till arbete.

Svenska ESF-rådet utlyser högst 55 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Sydsverige (Skåne län och Blekinge län). Medfinansieringen ska vara 53 procent.

Utlysningen riktar sig till organisationer inom privat, offentlig och idéburen sektor.

Målgruppen för projekten skall vara kvinnor och män (15–24 år) som är arbetslösa och/eller står långt från arbetsmarknaden. Målgruppen kan innefatta:

 

- unga som varken arbetar eller studerar
- unga som saknar fullständig gymnasieutbildning
- unga med funktionsnedsättning och/eller nedsatt arbetsförmåga
- unga som är utrikes födda


Insatser i projekten kan också omfatta verksamma personer inom den privata, offentliga och idéburna sektorn som i sina respektive verksamheter kan bidra till att stärka övergången till arbete och utbildning för målgrupperna ovan.

De förväntade effekterna av projekten i denna utlysning är att de bidrar till ökad andel i arbete och ökad delaktighet i utbildning för unga kvinnor och män mellan 15-24 år.

Förväntade resultat av projekten i denna utlysning är

 

- att unga kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer i arbete eller utbildning.

 

Utlysningen pågår mellan 20 december 2018 och 28 februari 2019.
Projekten kan tidigast starta 1 augusti 2019 och senast 1 september 2019. Projekttiden kan vara som längst i 34 månader.

 

Viktig information för projekt som ska bedrivas i samverkan med Arbetsförmedlingen i  Malmö stad

 

Prioriterad inriktning i projektsamverkan med Arbetsförmedlingen i Malmö 2019


Arbetsförmedlingens överordnade uppgift i Malmö är att sluta gapet mellan arbetsgivare som söker arbetskraft och Malmöbor som söker jobb.

 

Arbetsförmedlingen välkomnar därför projektpartner med dokumenterad skicklighet och kapacitet att omhänderta lågutbildade arbetssökande som ska erbjudas studievägledande och motiverande aktiviteter. Projektpartner ska vara beredd att ange mål för deltagares övergångar till grundläggande eller yrkesinriktad vuxenutbildning som leder till jobb.

 

Målgrupper är lågutbildade (saknar gymnasienivå), däribland vissa utrikes födda.

 

Arbetsförmedlingens urvalskriterier för externa projekt

Arbetsförmedlingens generella urvalskriterier och villkor