Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Stöd till unga med aktivitetsersättning i Norra Mellansverige

Utlysning
2018/00409
Programområde
2 Öka övergångarna till arbete
Region
Norra Mellansverige
Startdatum
2018-10-01
Slutdatum
2019-01-17
Utlyst belopp
9 000 000 kr

Sammanfattning

Projekt inom denna utlysning ska ta fram metoder/arbetsformer som hjälper unga med aktivitetsersättning att komma i arbete, utbildning eller att komma närmare arbetsmarknaden.

 

Svenska ESF-rådet utlyser 9 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i huvudsak i region Norra Mellansverige (Gävleborgs län, Dalarnas län och Värmlands län). Medfinansieringen ska uppgå till 53 procent.

 

Projekt inom denna utlysning hör till programområde 2, Ökade övergångar till arbete, specifikt mål 2.2, Varaktig integration på arbetsmarknaden för ungdomar.

 

Utlysningen riktar sig till aktörer inom den privata, den offentliga och den ideella sektorn, som inom sina respektive verksamheter kan bidra till att stärka övergången till arbete för målgruppen.

 

Utlysningen pågår mellan 1 oktober 2018 och 17 januari 2019.

 

Utlysningen stänger klockan 16.00 sista ansökningsdagen. Projektet kan starta tidigast 1 maj 2019 och senast 1 juni 2019. Maximal projekttid är 36 månader. Svenska ESF-rådet kan dock besluta om förlängning.

Utlysning

Stöd till unga med aktivitetsersättning i Norra Mellansverige