Logotyp på utskrifter

Pågående utlysningar

Stockholm

Svenska ESF-rådet genomför under 2017 ett omtag i de utlysningar som omfattar etableringsinsatser inom Programområde 2. Omtaget utgörs av den delsumma som återstår efter vårens utlysningar. Vänligen observera att de medel som nu finns tillgängliga inom utlysningarna har justerats utifrån den återstående befintliga budgeten.

Det finns för tillfället inga pågående utlysningar i den här regionen. Läs mer på de regionala sidorna eller kontakta din region.