Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Kommande utlysningar

Med anledning av den rådande pandemin av Covid-19 genomförs en nationell utlysning inom programområde 1. Dvs kompetensutveckling av anställda, permiterade och varslade personer inom ekonomiskt utsatta branscher. Läs mer om den aktuella utlysningen som pågår från 17 april till den 5 maj 2020.

Huvudsaklig inriktning för Socialfonden 2020 i Stockholm

Kompetens utgör det övergripande temat för Europeiska socialfonden 2020 i Stockholmsregionen. Det handlar om kompetenshöjande insatser för anställda inom programområde 1 och arbetslösa personer inom programområde 2.

 

Den föreslagna inriktningen och prioriteringarna kopplar till de tre målen i den långsiktiga regionala handlingsplanen för ESF 2014–2020: Att stärka matchning och långsiktig kompetensförsörjning på arbetsmarknaden, Att stärka individer med underutnyttjad potential på arbetsmarknaden samt Att stärka sammanhållningen i regionen. Socialfonden förväntas här på en övergripande nivå - tillsammans med Regionalfonden – bidra till en hållbar stadsutveckling och skapandet av en attraktiv, smart, grön, hälsosam och inkluderande stad. 

 

Nya utlysningar framförallt inom programområde 2, PO2 beräknas att öppnas under maj 2020. Inriktningen kommer att bygga på de utlysningar som stängde den 2/4 2020. 

 

Vill du veta mer ta gärna kontakt med någon av oss på ESF-rådet i Stockholm.

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.