Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Stärkt kunskap och koppling mellan utbildning och arbetsliv 2.0

Utlysning
2019/00329
Programområde
1.2 Kompetensförsörjning
Region
Stockholm
Startdatum
2019-06-20
Slutdatum
2019-10-03
Utlyst belopp
5 000 000 kr

Sammanfattning

Svenska ESF-rådet utlyser medel för projekt inom programområde 1 och mål 1.2 ”Ökad samverkan och förstärkt koppling mellan utbildning, arbetsliv och arbetsplatsförlagt lärande”.

 

Utlysningen omfattar Stockholmsregionen och är öppen för projekt som är inriktade på ökad samverkan och förstärkt koppling mellan utbildning, arbetsliv och arbetsplatsförlagt lärande.

 

Svenska ESF-rådet avsätter 5 miljoner kronor i denna utlysning till projekt som ska bedrivas i Stockholms län. Det utlysta beloppet kan endast beslutas under förutsättning att fondmedel finns tillgängliga. Vi reserverar oss för eventuella förändringar i de utlysta beloppen med hänvisning till osäkerhet i den tillgängliga finansieringen. En annan faktor som påverkar utlysningen är andelen medel i beviljade projekt som inte förbrukats, dessa genererar återflöden som kan medföra förändringar i det utlysta beloppet. Det utlysta beloppet är därför preliminärt och har prognoserats utifrån i dagsläget kända förutsättningar. Utlysningen ställer inga krav på medfinansiering.

 

Utlysningen öppnar den 20 juni 2019 och stänger den 3 oktober 2019. Utlysningen stänger kl.16.00 den sista ansökningsdagen.

 

Projekten kan starta tidigast den 1 januari 2020 och senast den 28 februari 2020. Avslut kan senast vara den 31 december 2022 om inte Svenska ESF-rådet fattar särskilt beslut om möjligheter för förlängning av projekt och uppgradering av projektens budget.

Utlysning

Stärkt kunskap och koppling mellan utbildning och arbetsliv 2.0