Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Stärkt koppling mellan utbildning och arbetsliv

Utlysning
2020/00443
Programområde
1.2 Ökad samverkan och förstärkt koppling mellan utbildning, arbetsliv och arbetsplatsförlagt lärande.
Region
Västsverige
Startdatum
2020-06-12
Slutdatum
2020-09-21
Utlyst belopp
6 000 000 kr

Sammanfattning

Nu finns det möjlighet att söka stöd för projekt inom programområde 1 – Kompetensförsörjning, och det särskilda målet 1.2, Ökad samverkan och förstärkt koppling mellan utbildning, arbetsliv och arbetsplatsförlagt lärande.


Svenska ESF-rådet utlyser 6 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Västsverige (Hallands län och Västra Götalands län). Utlysningen kräver ingen medfinansiering.

 

I utlysningen efterfrågar Svenska ESF-rådet projekt som ska bidra till ökad samverkan och stärkta strukturer mellan utbildning och arbetsliv. Förväntade effekter av projekten är att förstärka utbildningssystemets relevans för arbetsmarknadens behov samt att könsstereotypa yrkes- och utbildningsval utsätts för förändringstryck. Projektets huvudsakliga verksamhet skall fokuseras på strukturell utveckling och samverkan. Resultatet av utvecklingsarbetet ska kunna implementeras i reguljär verksamhet hos relevanta aktörer.

 

Utlysningen vänder sig till regioner, kommunalförbund och andra aktörer som i sitt uppdrag arbetar med samverkan mellan utbildning och arbetsliv i region Västsverige.

 

Utlysningen pågår mellan 12 juni 2020 och 21 september 2020. Utlysningen stänger klockan 16.00 sista ansökningsdagen. Projekten kan starta tidigast 1 januari 2021 och senast 1 februari 2021. Maximal projekttid är 1 år.

 

Stödsökande uppmanas att ta kontakt med Svenska ESF-rådet i region Västsverige innan ansökan skickas in.

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt i Projektrummet.

Resultatbaserat arbetsätt

Alla som driver ett socialfondsprojekt ska arbeta resultatbaserat. Ta därför fram en förändringsteori i samband med ansökan.

Horisontella principer

Ett krav från Svenska ESF-rådet är att projekten ska integrera det vi kallar för de horisontella principerna: jämställdhet, tillgänglighet, likabehandling och icke-diskriminering. Följande dokument kan användas för att få praktisk handledning:

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.